АССА 85 ЕООД

index

Фирма АССА 85 ЕООД  има богата практика в извършването на всички видове архитектурни и геодезически и кадастрални дейности и притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тези услуги.

Фирмата притежава следните лицензи за извършване на различни архитектурни и геодезически дейности:
– Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за изпълнение на част архитектура от Инвестиционното проектиране;
– Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за изпълнение на част геодезическа от Инвестиционното проектиране;
– Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра на АССА 85 ЕООД, издател Агенция по Геодезия, картография и кадастър;
– Лиценз за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях, издател М-во на Земеделието и Горите;
– Сертификат за оценка на недвижими имоти

Варна ул.”Братя Георгиевич” 36 ет. 3 офис 9
Телефони:
052/612 619 – Офис

Прочети още:

ВИЗИ Инженеринг ЕООД VIZI Engineering - СЪВРЕМЕННОТО НИВО В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО Фирмата е регистрир�...
БЕЛА-БГ ЕООД Фирма БЕЛА-БГ ЕООД е регистрирана на 15 януари 1991. Като първа частна геодезическа...
ГЕОБУЛ ООД ГЕОБУЛ ООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геод...