Безопасно ли е работното ни място

476_1_res

Домът и офисът са двете места, които са наше убежище през огромна част от живота, но няма как и да отречем, че крият различни опасности и рискове. Естеството на опасността и риска на работното място, обаче, е малко по-специфично както като понятие, така и като отговорност. На работното ни място, нашият работодател има грижата за редовното заплащане на своите работници и служители, но също така и за тяхната безопасност по време на даден работен процес. Ако сте един служител, работната среда и нейната безопасност зависят и от вашите действия, но мерките за предотвратяване и контрол на рисковите събития са задължение на вашия работодател. Това е така наречената Трудова медицина и оценка на риска при работа.

Реално погледнато, задълженията и отговорностите по безопасността на работното място действително са споделени в голяма степен. Процентното изражение на тези отговорности, обаче, е ясно регламентирано и ляга на плещите на работодателя. Според законодателството и нормативната уредба у нас работодателите са задължени да извършват съответните навременни оценки на рисковете, а това, за да бъде качествена процедура, има доста изисквания.

Като за начало, кръгът на съдържание понятията опасност и риск е доста по-разширен, поради това, че едно предприятие факторите на взаимодействие са много повече, отколкото у дома. В даден офис бихме могли да имаме различни тежки машини, вещества, различен брой служители и какви ли не малки и големи фактори, които оказват влияние. Работодателят няма право да не се погрижи този раздел, като е важно не просто да запълни една голяма папка, озаглавена “Оценка на риска”, с някаква информация, а да бъде сигурен, че направено всичко възможно, защото от това могат да зависят човешки животи, а също така и бизнесът му.

В трудовата медицина и оценяването на риска на работните места най-важни са дефинициите на съответните термини свързани с тази задължителна по силата на закона дейност. Първото понятие е „вреда“, което е дефинирано като физическо нараняване или здравословно увреждане, като комбинацията от двете също е предвидена в наредбата. „Опасността“ от своя страна представлява източник на вреда на работното място. Установяването на съществуваща опасност и нейната характеризация влизат в процеса по „идентификация на опасността“. При вероятност за настъпване на „вреда“ при определени условия вече можем да обясним „рискът“. „Елементите на риска“ пък са тежестта на „вредата“ и вероятността за нейното възникване. Ситуацията, в която сме изложени на „опасност“, водеща до „вреда“ се нарича „опасно събитие“.  Това, което остава, за да завършим цикъла от понятия са „анализ“, „оценка“, „оценяване“ и „оценител“ на риска. Както горните понятия така и тези процеси са свързани помежду си и нито един от елементите няма как да бъда изваден от схемата.

Ако сте служител или работник, трябва да имате предвид, че на вашето работно място е абсолютно задължително да е направена оценка на риска, а едно от вашите основни задължения е да сте присъствали на подобаващ инструктаж по темата. В случай, че видите налична потенциална опасност или риск трябва задължително да сигнализирате своя работодател, защото именно тези сигнали на работещите подпомагат качествената оценка на труда и съответно безопасността на всички.

Ако сте работодател и имате опасения и притеснения по въпроса изискванията и това, което трябва да направите по тези теми най-добре се информирайте за това, което е предвидено като ваши задължения в нормативните актове и по-точно в Наредба №5 за реда, начина и периодичността на тези оценки. След това се свържете с добри специалисти в областта, които да ви бъдат от полза и да ви консултират в тази връзка. Професионални фирми в тази сфера можете да намерите на страниците на Golden Pages и по-точно в секция  Трудова медицина и оценка на риска на работното място в България.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...