ГЕОБУЛ ООД

pic2

ГЕОБУЛ ООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през месец март 2004 г. и с течение на времето се е превърнала в една от водещите геодезически фирми на българския пазар. Нашите услуги са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по- големи инвеститори.

Геодезични измервания
Трасиране
Изработване на трасировъчни планове
Трасиране на границите на поземлени имоти
Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения
GPS измервания
Кадастрални карти
Разделяне на поземлен имот. Делба.
Обединяване на поземлени имоти
Допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри
Създаване на нови обекти на кадастъра
Регулация
Вертикално планиране

Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

Екип от висококвалифицирани специалисти ще ви помогнат за постигането на успех във вашите начинания. „ГЕОБУЛ” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра.

КОНТАКТИ:

София, 1618

Ген. Александър В. Суворов 85

+359 878 744 227

+359 878 507 844

[email protected]

www.geobul.info

и още:

Геодезия и картография

Кадастър

Проектантска дейност

Прочети още:

АССА 85 ЕООД Фирма АССА 85 ЕООД  има богата практика в извършването на всички видове архитекту...
ВИЗИ Инженеринг ЕООД VIZI Engineering - СЪВРЕМЕННОТО НИВО В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО Фирмата е регистрир�...
БЕЛА-БГ ЕООД Фирма БЕЛА-БГ ЕООД е регистрирана на 15 януари 1991. Като първа частна геодезическа...