Защо хоспис грижите са разумното решение?

post2

Популярността на хосписите у нас расте все повече, защото завършената услуга, която предлагат е на ниво, достойно за много западни и развити държави. Цялостният пакет от здравни грижи, предлагани в тези заведения или от тези екипи дават възможност всеки пациент да се чувства спокоен, защото получава персонално отношение както към личността, така и към заболяването си. Това спокойствие е важно както за самите пациенти, така и за техните близки.

Хосписите са най-често заведения, които предлагат различни здравни услуги, свързани предимно с облекчаване на симптоми при заболявания, които са във фаза на нелечимост и съответно имат трайно отражение върху физическото и психическото състояние на човек. В този тип грижа е заложено не само медицинското обслужване, а цялостното внимание.

Инсултът, деменцията, сърдечните заболявания или раковите заболявания могат да предизвикат изключително много страдания и обикновено нуждата от постоянна медицинска грижа не е единствената необходимост при тези условия. Много често, още по-голяма необходимост е социалната работа с такива хора. Психическото състояние на хората с терминални заболявания е от изключително значение, а подходът винаги трябва да бъде много специфичен. Хосписите и техните екипи имат за цел всеки пациент, който е оставен на тяхна грижа да се чувства уютно, въпреки че не се намира в дома си. Често възрастовата група на хората, които биват настанявани в хосписи е по-голяма, но като цяло не толкова възрастта, колкото нуждата от този тип грижа е водеща. В Golden Pages можете да намерите подробна информация за оборудването и условията, които предлагат хосписите в България, както и какви са програмите им за прием, а разбира се и възможностите за контакт.

Продължително медицинско наблюдение, поддържане на предписаното лечение, рехабилитация и социална работа са част от услугите, които се предлагат в този нов тип заведения. Хосписите предлагат следболнична грижа, която включва в себе си и пансионния елемент. Това позволява спокойствие както на болните, така и на техните близки. Подборът на специалисти и най-вече критериите за него са от особено значение и изискванията са изключително високи. Оборудването на този вид лечебни заведения е ориентирано към световните стандарти и вниманието към нуждите на пациентите, като идеята за максимално удобство, където и да се намира съответния пациент е водеща, така че навременната реакция при нужда от спешна помощ да може да бъде постигната във всеки един момент.

Всичко изброено до тук представлява разяснение на принципа, към който се придържат и върху който се базират хосписите, а именно палиативните грижи. Световната здравна организация обобщава значението на този термин още през 1990 година – активност и цялостност на грижата за пациенти, чието заболяване не позволява и не се влияе от лечение чрез лекарства. Водещо е контролиране на болка и симптоми, както и на психологическо напрежение, социални и духовни проблеми. Палиативните грижи имат за цел максимално да повишат качеството на живот на пациентите и техните близки, а хосписите предлагат именно това. В секцията Хосписи в България на Golden Pages можете да се запознаете с условията и визията, които залагат тези заведения у нас, както и подробности за услугите, оборудването и контакти за връзка.

Tagged on: