Интервю с д-р Надя Дюлгерова собственик и мениджър на МЦ НАДЕЖДА

hd

Човешкото здраве има два съществено важни аспекта: В личностен план то е условие за благосъстояние и качество на живот. В обществен план доброто здраве представлява актив и е източник на икономическа и социална стабилност

Резултатите от качествената здравна грижа са много важни и в двете посоки. А ние -медицинските специалисти като основни изпълнители – сме в центъра на всички дейности по реализацията на добро здравеопазване. Това особено се отнася за извънболничната медицинска помощ, която е първата среща между пациент и лекар. Тя трябва да осигури от една страна бърз достъп и комплексна услуга, а от друга – адаптиране на медицинската грижа към емоционалните потребности на пациента. Ето защо в началото – преди 15 години, въпросът, който сама си поставих беше: Какво аз очаквам от своя лекар? Защото успехът на медицинската дейност е свързан и с умението да се поставим на мястото на тези, които търсят помощта ни.
Да бъде компетентен, честен, отговорен и отдаден, да получа ясна и пълна информация за състоянието си, за да подкрепя решенията, които той ще ми предложи, мислейки за мен, да усетя онзи професионализъм, който не се показва единствено със свидетелства за образование и опит, а се усеща лично, с резултати и най-вече в топлотата на искрено отношение и грижа към човека. Това очаквам от своя лекар.

След това решенията дойдоха бързо.
Избрахме трудния път – без договор с НЗОК заради бюрократичните процедури, които според мен натоварват и пациенти и лекари до сега. Защото в МЦ НАДЕЖДА за всеки от колегите е много важно не само акуратното попълване на документите на пациента, а работата, времето за персонален контакт между него и специалиста.

Днес, когато погледна пътя, извървян с колегите, вярвам, че е правилният.

Фактите: МЦ НАДЕЖДА разполага с два медицински центъра за извънболнична медицинска помощ, с клинични, микробиологични, паразитологични лаборатории, високоспециализирани съвременни автоматизирани системи за експресна диагностика и лечение, гарантиран свободен избор на лекар, бърз достъп до избрания лекар и най-важния актив – амбициозен екип от 45 лекари в над 20 медицински специалности, сестри, акушерки, лаборанти с висока професионална подготовка, екип от отдадени на работата си 7 дни в седмицата хора, успешни партньорства с други здравни заведения и специалисти, работа с доброволни здравноосигурителни фондове, менингови агенции, фирми, много постоянни пациенти, за които центърът е първи избор при възникнал здравен проблем. Целта е точна, адекватна, ранна диагностика и излекуване, за да може пациентът да се възстанови в най-кратки срокове и заболяването да не хронифицира. Доверието на хората ни мотивира в създаването на програми за профилактика на социално значими заболявания, подобряване на качеството на живот и ограничаване на тежестта на хроничните заболявания и увреждания, насърчаване на здравословен начин на живот през целия жизнен цикъл и здравословно остаряване.

Имаме и своите поводи на удовлетворение: Екипът на МЦ НАДЕЖДА - Варна e носител на отличието на Съвета на европейската научна и културна общност “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за Европейски мениджмънт в здравеопазването и Сертификат на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на медицината и принос към развитието на българското здравеопазване, както и на СЕРТИФИКАТ за качество на услугите от Швейцарския институт по качество на стандартите / SIQS/.

През 2014 год. центърът беше номиниран в престижния конкурс на Европейската бизнес асоциация «Здраве, красота и туризъм» в Италия в категорията на водещи доставчици на медицински услуги от целия свят.

Работата ни продължава. Вярвам твърдо, че имаме още какво да правим и ще го направим. Това е бъдещето. А бъдещето е надежда за всички!

Варна, ул.”Генерал Колев” № 66, тел. 052 60 9932
Варна ул.”Дойран” № 6, тел. 052 64 82 28
www.nadejda-bg.net

д-р Надя Дюлгерова
собственик и мениджър на МЦ НАДЕЖДА