Какво трябва да знаем за застраховането

americap_family

Във времената, в които живеем сигурността и начините, по които се осигурява тя са теми, които заемат сериозно място в нашето ежедневие. Лична сигурност, медицинска и здравна сигурност имуществена сигурност, мерки за сигурност при бедствия и аварии – аспектите са много, а мерките, които трябва да се предприемат зависят от много страни.

Необходимостта от това да се чувстваме сигурни се дължи на факта, че всеки ден сме изправени пред различни опасности, които от своя страна представляват риск за нас. И докато огромна част от мерките за масова сигурност и противодействие няма как да зависят от нас самите има неща, които са в нашите ръце и могат да бъдат нашия личен принос по темите риск, сигурност и обезпеченост.

Застраховането е именно една от тези мерки, които могат да ни гарантират определена финансова обезпеченост при неприятни злополуки или посегателство над имущество. Застрахователната дейност се базира именно на риска, като застрахователните компании имат за задача да направят анализ и оценка на факторите, които биха могли да доведат проблематични събития. Тоест застраховането представлява прехвърляне на риска от един субект на друг, като това става срещу определено заплащане. Това е така наречената застрахователна премия, която заплаща клиента, който се застрахова. Така застрахователната компания се задължава да му осигури застрахователна сума при настъпване на застрахователно събитие, а гаранцията за това е договорът между двете страни, който се нарича застрахователна полица.

Това най-общо и основно са застрахователните термини, с които все един от нас трябва да бъде наясно, когато се запознава с този тип дейности. Застраховките представляват една инвестиция, която ни позволява да сме спокойни, че зависещото от нас е направено. Естествено, нормално е да се доверим на специалистите по въпросите на застраховането, но е важно да имаме и базисно понятие от това, което може да ни бъде предложено и от това, което ни е необходимо.

Застрахователните продукти са най-различни и броят им е доста голям. Някой са задължителни и там изискването е да подберем най-добрият за нас застраховател. Предвид огромната конкуренция в този бранш това не е толкова трудно нито от гледна точка на добро покритие, нито от гледна точка на цена. Когато става дума за доброволното застраховане обаче, нещата стоят по малко по-различен начин, от гледна точка на нашия личен принос.

Трябва много внимателно да подберем застрахователят си, особено когато става дума за по-скъпите доброволни продукти каквато е застраховката „ Живот“ да речем. Цената на един застрахователен продукт се определя от събитията, които покрива тя. Колкото по-широкоспектърна е една застраховка, толкова по-висока е застрахователната премия за клиента. Животозастрахователните продукти са интересни именно от гледна точка на това, че освен покриване на злополуки с фатален край, те съдържат в себе си и други елементи, които могат да са от полза. Една застраховка „Живот“ би могла да покрива и болнично или оперативно лечение, когато е комбинирана и избрана с такъв елемент. Освен това едно от предимствата, заради които тези застраховки са предпочитани, редом с компонентността, е спестовният им характер, който позволява след изтичане на срока на полицата да изтеглим нейната стойност и да я използваме по свое усмотрение.

Реално всеки от нас трябва добре да обмисли, от какво има нужда и по този начин да подбере своят застраховател. В секцията Застрахователна дейност на Golden Pages можете да откриете едни от най-добрите фирми в бранша без значение дали ще предпочетете застраховането в офис или онлайн. Изборът е ваш и за да сте спокойни е важно да го направите информирано и внимателно.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...