Марица Инвест – Кредитна кооперация

index

Марица Инвест  е земеделска кредитна кооперация, основана през 1996г. от група дребни земеделски производители. През същата година кооперацията е одобрена от МЗХ за една от бенефициентите по програма ФАР на ЕС за развитие на финансови услуги в земеделските райони на България, наречена „Схема за земеделски капиталов фонд”. През периода 1996 – 2000г. чрез Схемата кооперацията получава допълнителни капиталови субсидии от българското правителство и от Европейския Съюз, за да подпомогне разширяването на дейността си и привлече нови член-кооператори. През този период Креди Агрикол – консултант от Франция, предоставя необходимата техническа помощ на кооперацията, за да изпълни целите на Схемата. От 2000г. „Марица Инвест“ е бенефициент по проект на немското правителство “Насърчаване развитието на кооперативната система в България”.

КРЕДИТИ;

Агрокредити  за оборотни средства за земеделски производители

Инвестиционни кредити за земеделска дейност

Бизнес кредити за малки и семейни фирми

Кредити за ремонтни дейности

Ценности:

Кооперативни ценности, взаимопомощ и солидарност

Ангажираност – ние сме готови винаги да дадем експертен съвет по всяко време за всеки клиент, когато е в нужда;

Бързо обслужване – ние считаме, че времето на нашите клиенти е ценно;

Информация навреме – ние държим да бъдем постоянно информирани какво се случва с нашите клиенти;

Етичност – ние се придържаме към нашия етичен кодекс и сме отговорни към клиенти и служители;

Работа в екип – ние всички сме уверени, че добрите резултати идват само когато всички наши експерти участват заедно в решаването на вашите проблемите.
Кредитна кооперация “Марица Инвест”

Адрес: Пловдив 4003, ул. Брезовска, № 8, ет. 1
Телефон: +359 32 960 339
Мейл: [email protected]
Уеб адрес: www.minvest.bg

и още:

Кредити и заеми

Финансови услуги