Мартин Удварев – управител на Форнети България

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84

  • Резултатът и успехът от близо 20 годишната дейност на Форнетти е международното признание, което получи компанията. Това се доказва от факта, че Форнетти привлече вниманието на третия най-голям в света и първи в Европа производител и дистрибутор на пекарски изделия, който закупи холдинга. Това за всички, които работят под логото Форнетти и изкарват препитанието си, означава признание и принадлежност към големите. С навлизането на Aryzta Форнетти засили позициите си във всички държави, където има присъствие.
  • Европейските икономически прогнози за 2016 г. са благоприятни, по този начин и в България екипът е обнадежден. Разбира се, успехът ще бъде постигант само посредством усърдна, последователна работа. Това при всички случаи ще гарантира една добра основа, защото възможностите на Форнетти се разшириха, появиха се нови концепции, а асортиментът ни може да се разшири с нови продуктови групи. Но най-важното е, че ние тук в България сме част от бизнес модел, който работи в цяла Европа по еднакъв начин, задоволява потребителските нужди, като същевременно дава препитание на своите служители.
  • Бизнес моделът, който Форнетти изгради посредством франчайз система, функционира гарантирано успешно в различни страни. Дава много предимства на партньорите ни, тъй като Форнетти е призната марка, системата и, оказваща пълна подкрепа на своите клиенти, е добре изградена, разполага с технически и технологични познания на високо ниво, а освен това предлага и продуктов сервиз. Следователно не е случайно, че способностите на Форнетти, поемането на ангажимента за гаранитране на високо качество на продуктите и начина и на мислене, ориентиран в посока намиране на решение, се радват на голямо признание и в организацията на Aryzta.Благодарение на това в рамките на холдинга Форнетти е компания, която оперира самостоятелно и е най-важният патньор на Aryzta в Източна Европа.
  • Нашите партньори продават над 200 вида продукти от 9 продуктови групи в общо 5300 магазини, намиращи се в 11 държави, като България разполага с 350 магазина. Задача пред нас е през 2016 г. да разширим магазинната мрежа, да увеличим броя на магазините и да подобрим тяхното ниво. Нека не забравяме, че можем да бъдем успешни само тогава, ако в една приветлива и уютна обстановка се стремим да предложим максимално висока услуга, взимайки под внимание потребителските изисквания. Важно е всеки наш партньор да помогне на своите служители да осъзнаят, че нашата система трябва да предлага услуга, концентрирана върху клиента! Ние не сме доставчик в няколко магазина, ние предлагаме контролирано, комплексно решение в ръцете на нашите партньори, с което решение, ако се възползват добре от него, могат да управляват един доходоносен бизнес в дългосрочен план. А за да се случи това Форнетти, чрез своите продукти с отлично качество, обръща повишено внимание на сигурността на потребителите не само от гледна точка на безопасността на храните, но и при избора на използваните суровини. Но за да може от добрата суровина да се получи подобен добър краен продукт във всеки един магазин е необходимо служителите, работещи във всяко едно звено на системата, непрекъснато да бъдат обучавани.
  • През 2015 г. бяхме свидетели как големите хранителни вериги проведоха огромни рекламни кампании с цел популяризиране на непрекъснатото предлагане в техните магазини на пресни и топли пекарски изделия. Следователно пазарната тенденция ни прикани да предложим на пазара такава услуга много по-рано. Ние трябва да използваме това наше предимство, тъй като на наше разположение е цялото техническо и технологично познание и получения международен опит!