Одиторът – враг или пръв приятел?

iStock_000008728801_Small

Всяка фирма, предприятие или организация може да се разглежда като един жив механизъм, съставен от многобройни по-големи и по-малки елементи, всеки един от които жизненоважен за цялата система. И както с всеки друг подобен механизъм, този също може да изглежда на пръв поглед здрав, но нещата в действителност да стоят по коренно различен начин. Какво е решението? Както човек задължително трябва да посещава контролни прегледи и това неведнъж е спасявало животи, така и частите на всяка фирма трябва да бъдат преглеждани от някого. Такива хора се наричат одити.

Одит е латинска дума и в превод означава „слушам“. Най-просто казано, одита или още наречен одиторска проверка е независима проверка на всички счетоводни документи, като целта е да бъде изразено компетентно мнение за тяхната достоверност. Какви плюсове и минуси крие подобна проверка в себе си и защо се налага извършването й?

Ще започнем с пояснението, че под фирма, предприятие и организация се разбира всяко едно действие или явление, управляващо някакви ресурси. От тук може да се разбира, че одитът е проверка не само на финансовата счетоводна документация. През последните години одит се осъществява дори и върху човешката работна ръка.

Както споменахме, всяко предприятие е сложна система от взаимосвързани елементи. Дори само един елемент да бъде повреден, цялостната работа се влошава, дори може да бъде преустановена. Управлението на една икономическа единица е трудно, именно за това все повече мениджъри и собственици прибягват до одитни проверки. От една страна, това е начин да бъде проверена лоялността и честността на служителите във фирмата. Ако бъдат открити неточности и доказани злонамерени действия от страна на служител/и, управителя може да прекрати неговите действия, преди те да са се оказали пагубни за цялата система. От друга страна, одитът е една оценка на организацията, която може да послужи като препоръка за трети лица, евентуални бъдещи потребители, сътрудници, банкови институции и други.

Важно е да се знае, че всички одитори, осъществяващи независим финансов одит, трябва да бъдат регистрирани като членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Всеки регистриран одитор или одиторско предприятие имат право да подписва одиторски доклади, в които е изразено мнение на финансовите отчети. Ако искате да разгледате по-голямата част от тези предприятия в  България, може да го направите в категория Одитори в сайта на Golden Pages.

Както всяка друга сфера, така и одита претърпява особено промени и се развива, което до голяма степен е продиктувано от самите потребители на одиторски услуги и техните нужди. Така освен проверки за достоверността на финансовите отчети и даване на оценка, независими оценки могат да бъдат правени и върху други елементи на този сложен механизъм. Така например все повече предприятие прибягват до човешки одит. Така преди или непосредствено след назначаването на нови кадри, одитор проверява дали лицата са подали достоверна информация за себе си и своето образование.

Друг нашумял метод пред последните години е екологичният одит. Той дава оценка за вредното влияние, което оказва дадено предприятие върху околната среда и природата и дали отговаря на необходимите условия, определени от нашето законодателство и това на ЕС.

Понякога е важно да успеем да чуем оценка за нас и нашата работа от независими странични лица. Само чрез конструктивна критика и много труд можем да се доближим до съвършенството!

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...