СТМ САНСИ ООД

ТМ Санси 1

Фирма „Санси“ ООД е частно дружество, със седалище гр.Русе, с пет основни направления : Служба по трудова медицина, Орган за контрол от вид С, станция ДДД, Медицински център, Обучения и проекти.

Услуги
Дезинфекционна станция
Служба по трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Обучение и проекти

Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.

Контакти

Адрес: Русе, бул.”Фердинанд” 3‏ ((бившата сграда на Здравко Чампоев))

Email: [email protected]; [email protected]

Телефон/факс : 082 82 80 20

Управител: 0885 080807

звено СТМ : 0884 744713; звено ОКС : 0885 561855; звено МЦ : 0885 023778

звено ДДД : 0888 080879; обучения : 0885133085