ХОСПИС ЛЕК

about-02

Най-професионалната грижа и наблюдение за вашите близки и роднини от опитни професионалисти.

Създадохме Хосписа като отражение на нуждите, които имат пациентите с които имам привилегията да работя последните 30 години. Създадохме екип от най-добрите професионалисти, които познават техните заболявания и необходимост, за можем да предоставим най-добрата услуга от този тип в България.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Д-р Лекушев

Хоспис
Хоспис Лек предлага продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични валидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Дневен център
Предлага цялостно обслужване на възрастните през деня, грижа за основните ежедневни потребности, включително предоставянето на храна, както и грижа за потребностите от социални контакти, развлечения, общуване.

Нашите пациенти имат достъп до широк спектър от услуги, гарантиращи тяхното правилно лечение и комфорт.

Нашите Услуги

Здравно-медицински и социални грижи

Рехабилитация и лечебна физкултура

Лечебно и диетично хранене

Беседи с духовни служители

Ние ще се погрижим за вашите близки и роднини, за да могат те да получат всички медицински грижи, терапия, рехабилитация и след-болнично лечение, специфични за тях.

Стара Загора, България

ул. Армейска 11

Mobile: + 359 888 925 060

Email: [email protected]

и още:

Хосписи

Гледане на болни и възрастни хора