metlife-awards_night-181

Първата бизнес идея се появи преди около 20 години.По онова време се опитвахме да достигнем до нашите клиентите с предложение за добавяне на допълнителни рискови застрахователни събития към техните вече съществуващи полици.Опитът ни дотогава показваше, че подобни кампании и проекти не са особено успешни.Основната причина за това беше, че дори и клиентът да приеме подобна възможност, нямахме лесен и удобен начин да се осъществи доплащането на подобна допълнителна защита.

Така се роди идеята клиентът да получава по две вносни бележки-една със сумата по вече съществуващата полица, една с актуализираната сума и новите добавени застрахователни покрития.В случай че клиентът прояви интерес към новата оферта, може просто да вземе вносната бележка с по-високата сума и да я плати.Колко по-приятно и лесно да е за него да направи това, което е свикнал да прави за полицата си, и заедно с това да си осигури допълнителна защита за семейството си.

Впоследствие идеята беше внедрена и години наред водеща за много успешни кампании.
След 25 години професионално развитие и трупане на опит със сигурност мога да кажа, че, ако сега започвам отначало, бих обърнал повече внимание на разбирането и интерпретирането на човешкото поведение – какво мотивира и демотивира хората, какво движи човек напред и какво го спира, какви са основните ни страхове и притеснения.
И макар повдигнатите въпроси по-горе до голяма степен да зависят от спецификите на личността на всеки един от нас ( семейни принципи, начин на възпитание, различни предизвикателства, които ни поднася животът), има много впечатляващи прилики за това как реагират хората в определени ситуации.

Всяка личност, всеки служител, съдружник, партньор или клиент има специфични нужди, мечти и желания, без значение от националност или религиозна принадлежност.
Да намери подходящия начин да удовлетвори тези нужди и да помогне за реализирането на мечтите и желанията, определено е начинът, чрез който всеки мениджър, който управлява хора, може да постигне своите цели, като оползотвори личното и екипното усилие.

Бих казал, че това е възможността на клиентите ни да закупуват продукти и в евро.И макар че левът като цяло е стабилна валута, по онова време клиентите оцениха възможността да могат да вложат спестяванията си в застрахователни полици в евро.
По дефиниция дългосрочните спестовни планове трябва да са ниско рискови.За нас това беше иновация, която постигна желаната от клиентите стабилност при подобни финансови продукти.

Най-трудното решение, което съм вземал през цялата си кариера, беше да напусна родната си страна Гърция и да се преместя в Източна Европа на позицията Регионален директор.“Страхът от непознатото“ беше водещ в този момент-различни култури, език, среда.Да решиш да живееш като непознат сред непознати не е лесно решение.
Разбира се, впоследствие осъзнах, че това е най-доброто решение, което някога съм вземал и се радвам, че съм бил достатъчно смел да го направя преди 15 години.

Най-важният ми урок в бизнеса? Няма непреодолими обстоятелства.Без значение, че конкретна задача или проект изглеждат непостижими, с концентрация, продуктивно мислене и усилена работа всичко може да бъде преодоляно и дори надминато.

За момента основните ми интереси са два: от една страна да продължа да преследвам целите си, свързани с развитието на бизнеса ни, но от друга (дори по-важна) да предам на служителите и партньорите си целия опит, който съм трупал през всички тези години, уроците, които съм научил, да им помогна да извадят най-доброто от себе си и да го развият.
Без съмнение,България, както повечето държави, и в частност застрахователния бизнес, бяха повлияни, но не бих казал разрушени.
Да, ние преминахме през намаляване на приходите.Скоростта, с която се движеха новите продажби, също намаля.Предизвикателства имаше и за постоянството на съществуващото портфолио от клиенти.Като цяло обаче мога да заключа, че в много висока степен, посредством добрия мениджмънт успяхме да защитим Компанията и клиентите си.
Изключително съм горд със себе си, че успях не само да не съкращавам служители в този период, а да нямаме нито едно намалено възнаграждение дори.
Няма някаква голяма тайна зад това постижение. Ако създаваш и предлагаш продукти, от които хората се нуждаят и които са на адекватна цена, ако преследваш всички възможности, които предлага пазара, и ако контролираш оперативните си разходи и правиш всичко това последователно, постоянно и упорито, със сигурност намаляваш до минимум влиянието на неблагодарната икономическа обстановка по време на криза.
Не предвиждам някаква значителна заплаха или очаквано влошаване на икономическата и бизнес среда в България през следващите 5 години.
Икономиката като цяло расте, държавният бюджет малко или много се балансира,външният дълг е в едно от най-ниските си нива( ако не и най-ниското в ЕС), лихвите се понижават, инфлацията също, банките са с висока ликвидност, безработицата понастоящем е под 10 % и продължава да намалява.
Дори смятам, че през следващите няколко години България има възможността да привлича все повече инвеститори и качествени хора в повече сектори и да използва предлаганите възможности за постигане на по-забележителен растеж.