адвокатска кантора

Адвокатска кантора НЕМСКИ

Адвокатска кантора НЕМСКИ

Кантората е основана през 1908 година и практиката й е ориентирана в областта на цивилистикта, а именно: гражданско право, търговско право, данъчно право и процес, международно частно право, авторски права. Кантората винаги е следвала принципите, традициите и практиката които са били заложени

Прочети повече