Марица Инвест

Марица Инвест – Кредитна кооперация

Марица Инвест – Кредитна кооперация

Марица Инвест  е земеделска кредитна кооперация, основана през 1996г. от група дребни земеделски производители. През същата година кооперацията е одобрена от МЗХ за една от бенефициентите по програма ФАР на ЕС за развитие на финансови услуги в земеделските райони на

Прочети повече