сттоителен надзор

Строителен надзор ЕП ЕООД

Строителен надзор ЕП ЕООД

„Строителен надзор ЕП” ЕООД е дружество оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява строителен надзор от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с лиценз № РК – 0344/17.11.2014г. със срок на валидност до 17.11.2019г.  

Прочети повече