БЕЛА-БГ ЕООД

img_usl_4

Фирма БЕЛА-БГ ЕООД е регистрирана на 15 януари 1991. Като първа частна геодезическа фирма в гр. Пловдив, създава кадастрални и регулационни планове на квартали в гр. Пловдив и градове в страната.

Добре подготвеният екип на „Бела-Бг” ЕООД е на ваше разположение за:

ГЕОДЕЗИЯ

Геодезическо заснемане
Трасиране на имотни граници
Трасиране на сгради и съоръжения
Заснемане на подкранови пътища
Наблюдение на деформации
Даване на строителна линия и ниво
Изчисляване обема на земни работи

 

КАДАСТЪР

Създаване на кадастрални карти
Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти
Изработване схеми на самостоятелни обекти
Заснемане за попълване на кадастрални планове
Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации за удостоверение по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР
Делби на поземлени имоти
Изработване на комбинирани скици

РЕГУЛАЦИИ

Изработване на подробни устройствени планове (ПУП-ПР, ПЗ, ПРЗ)
Промяна статут на земеделски земи
Дигитализиране на картни материали

 

ПРОЕКТИРАНЕ

Проект за вертикално планиране
Проект за трасировъчен план
Изработване на парцелирани планове
Адрес

БЕЛА-БГ ЕООД
гр. Пловдив,
ул. “Богомил” 4, офис 1

тел: 032/ 650 970
тел: 032/ 336 244
факс: 032/ 650 970
моб. тел: 0888 328 96

и още:

Кадастър

Геодезия и картография

Прочети още:

АССА 85 ЕООД Фирма АССА 85 ЕООД  има богата практика в извършването на всички видове архитекту...
ВИЗИ Инженеринг ЕООД VIZI Engineering - СЪВРЕМЕННОТО НИВО В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО Фирмата е регистрир�...
ГЕОБУЛ ООД ГЕОБУЛ ООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геод...