Бургаски пазари ЕООД

burgaski-pazari-img1_0

Кооперативните пазари на град Бургас съществуват от 50-те години на миналия век, когато на пазара се е предлагала селскостопанска продукция лично производство, вълна, месо и други хранителни продукти. Като форма на организация първоначално пазарите са били кооперативни, след това стават специализирано звено, общинско мероприятие и общинско предприятие към Община Бургас.

„Бургаски пазари” ЕООД е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Община Бургас, образувано с протоколно решение на Общински съвет Бургас на 01.08.2000г.На 01.01.2010г. общинското търговско дружество „Аптеки” ЕООД бе преобразувано чрез вливане в „Бургаски пазари” ЕООД.

Основният предмет на дейност на дружеството е отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството; търговия с лекарствени средства; изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.

Инвестиционната политика на дружеството е насочена към изграждането на нови районни пазари и подобряване на условията на съществуващите.

“Бургаски пазари” ЕООД разполага с обекти за отдаване под наем със следното местоположение:

  • Централен пазар “Краснодар”
  • Пазар до училище “П.Р.Славейков”
  • Пазар “Велека”
  • Пазар “Младост”
  • Пазар “Лазур”
  • Пазар “Меден Рудник”

 

Бургаски пазари ЕООД разполага с Лаборатория за анализ на плодове и зеленчуци.

Лаборатория за анализ на плодове и зеленчуци

отвори врати на централен пазар “Краснодар”.

Всеки може да провери нивата на нитрати, нитрити

и амоний в плодовете и зеленчуците си.

 

КОНТАКТИ
Бургаски пазари ЕООД

ул.”Цариградска” №57

Бургас България 8000

[email protected]

056/ 894 293 056/ 844 380

http://burgaskipazari

 

Плодове и зеленчуци – магазини

Плодове – производство

Плодове и зеленчуци – търговия

Пазари и базари