Езиковата школа АЛИАНС

jetset

Алианс, езикова школа за деца и възрастни, е учреден през 1951 година, като продължител на създалата се до 1948г. практика на чуждо-езиково обучение в София.

Алианс, както нарицателно ни наричат поколения софиянци, доказва че предлага ефективно и адекватно обучение по английски, френски, немски, испански, италиански и руски езици.

Приоритети в езиковото обучение, което предлагаме

  • Да усъвършенстваме комуникативната компетентност на обучаваните.
  • Да осигурим качествено образование, отговарящо на европейските стандарти и даващо възможност на младите хора в България да станат активни участници в процесите протичащи в Европа и света.
  • Чуждоезиковото обучение цели създаване на възможности за успешна работа и реализация.
  • Да гарантираме висока конкурентноспособност по цял свят, както при кандидатстване в университети, така и пред работодатели.

Нашата философия е:

  • Работа в малки групи (до 8 деца), което позволява продуктивен баланс между индивидуалния подход и градивния дух на сътрудничеството в екип.
  • Обучение „стъпка по стъпка” с поетапно усвояване на основни знания и умения и надграждане съответно на личните особености и способности на учениците.
  • Редовна, активна връзка с родителите, основана на подробно информиране и обсъждане на учебния процес.

Централният клон на АЛИАНС се намира в

кв. “Лозенец”, ул. “Капитан Андреев” №1 (близо до НДК)

 

Клон „Мария-Луиза“ се намира на

бул. “Княгиня Мария-Луиза” №45

 

Телефони за контакт:

 02 988 23 49

 02 988 02 38

 0888 26 80 50

 0887 62 65 67

 0884 16 39 31

[email protected]

 

Прочети още:

Учебен център Славкова Учебен център Славкова организира компютърни курсове по AutoCAD, 3D Studio Max Design, Adobe Photos...