Какво знаем за възможностите на строителството

slide-03

Един от отраслите, при които задължително дейността се развива под формата на проекти е строителството. Понятието проект като за начало произлиза от латински и означава „напредващ“ , „настъпващ“  и се формално се дефинира като начинание, което е уникално и ограничено във времето. Всеки проект е уникален заради резултата, до който трябва да доведе, като изискването винаги е това да бъде нов продукт или услуга, които да бъдат създадени в определен период с начало и край.

По същество у нас строителният проект е процес на осъществяване на даден обект, като в това се включва и оформянето на необходимата документация от съответните инженери. Много са областите, в които този метод на работа е разпространен поради това, че, ако бъде управляван правилно представлява една много прозрачна и ефективна форма на изпълнение. Няколко са задължителните компоненти при един проект във всяка област – уникалност, реорганизация на ресурсите, бюджет и съобразяване с него, начало и край, съобразяване и подчинение на поставените цели, динамика, несигурност и достигане на промяна. Не е случайно, че управлението на проекти се превръща в наука, по която се работи всеки ден. Има много доказателства, че един добър проектант може да извърши буквално чудеса, а по отношение на видимостта на съответното чудо най-голям принос имат строителите.

Едни от най-изумителните инженерни проекти в света са дело на хора, които са знаели какво правят и са успели да сътворят обекти, които днес са изключително ценни за цивилизацията, транспортните връзки и дори туризма. Венецианското строителство, например, превръща този романтичен италиански град в една от най-чест посещаваните туристически дестинации. Интересното тук е, че след разрастването на Венеция е липсвало място за строеж на домовете на хората и така се налага те сами да измислят някаква основа във водата, за да могат да строят. Огромна част от днешна Венеция е построена върху дървена основа, като благодарение на солеността на водата дърветата не гният, а се втвърдяват.

Канализацията в Париж – строително чудо, което във времето си е трябвало да спаси много човешки животи, а самият строеж се превръща дори в туристическа атракция. 480 километра канали за 40 години, които са с достатъчна големина, за да поберат човек в изправено положение. Именно изграждането на това парижко съоръжение успява да ограничи разпространението на много болести и успява да спаси много човешки животи.

Друго строително чудо са холандските диги , които към днешна дата са приблизително 2000 километра. Държавата хвърля изключително голям ресурс за поддръжка и изграждане, защото около една четвърт от територията й лежи буквално под морското равнище. Имало е периоди, в които всеки един млад мъж е можел да бъде мобилизиран за строеж или укрепяване на някое от мрежата съоръжения, защото от това е зависела безопасността на огромна част от населението.

Примерите за изумителни по мащабност и значимост проекти не са никак малко, но по-важната поука от тях е, че човешкият ум е способен на много, като едно от най-важните неща, когато трябва да се създаде нещо ново е да бъдат използвани добри специалисти. Дори вашият проект да не е с мащабите на моста на Бруклин, в никакъв случай не бива да се щадят ресурси за качеството на създаване и изпълнение. Открийте своите специалисти в категорията Проектантска дейност на Golden Pages.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...