Какво има под нас?

Mine-Geologist

Геологията е наука, която най-общо казано изучава състава, строежа и развитието на Земята. Като човешки индивиди ние сме зависими от развитието на тази наука, но тя често остава на заден план в нашия живот. Идват моменти, в които въпреки нашата евентуална незаинтересованост или непознание, ние трябва да  разучим и да се съобразим с фактите, скрити под земната кора. Такъв е случаят именно със строеж на сграда.

Съществуват много притчи, поуката от които гласи, че ако един човек не е построил свой дом, не е живял. Това разбира се е трудна задача, обвързана с много избори и решения, като направени грешки често могат да ни струват скъпо. За това е добре да сме запознати с всички стъпки – от избора и закупуване на имот или парцел, до изграждането на интериор.

Когато сме се сдобили със собствена земя, върху която тепърва ще започваме да градим, една от първите и най-важни наши стъпки трябва да бъде провеждането на геоложко проучване. Защо това е от особено значение и какво рискуваме, ако пренебрегнем тази стъпка? По-долу може да прочетете съветите, изготвени за Вас специално от Golden Pages.

Като цяло, геоложките проучвания съдържат различни по методика и обект изследвания на земната кора. Пряко засягащите нас и нашата сигурност фактори са геоложките, хидрогеоложките и инженерногеоложките проучвания на околната среда, които целят да оценят риска от свлачища, земетресения, ерозионни явления и други.

За осъществяването на подобно „разузнаване“ на земята под нас можем да се обърнем към геолог или да се доверим на фирма, предлагаща услуги в сферата на геоложките проучвания. Каква е разликата и кой е по-добрия избор? Често фирмите притежават по-добро техническо оборудване и могат да дадат по-точни резултати. Ето защо, при желание от ваша страна, за ефективно геоложко проучване по-добрият вариант е именно избора на фирма в тази сфера. Ако искате да разгледате актуален списък, съдържащ подобни фирми, можете да го направите тук Геоложки проучвания.

Най-доброто изследване се осъществява чрез сондирания на четири различни места, най-често това са четирите крайни точки на вашия имот. Така се обхваща целия периметър и няма опасност да откриете късно, че голяма плоча заема половината от вашата земя, което пък от своя страна може да бъде проблем при поставяне на основите на вашето жилище.

В съставения геоложки доклад вие можете да откриете информация за степента на опасност от свлачища. Много хора предпочитат сами да направят проучване по този въпрос, като огледат района сами. Ако той е с наклон, пукнатини по къщите в района са фактор за възможност от свлачище, но можем ли да бъдем сигурни? Абсолютно не. В действителност, пукнатините може да бъдат резултат на слаба основа или резултат от минало земетресение. От друга страна, липсата на пукнатини в постройките наблизо също не трябва да ни успокояват, понеже свлачището може все още да не е започнало да се проявява.

Освен за оценка на риска от свлачища, земетресения и други, геоложките проучвания могат да ни донесат и друга, голяма полза. Сондирането и откриването на подземни води може да ни спести много напоителни разходи.

Не на последно място, подобни геоложки проучвания попълват базата данни за строежа на Земята и помагат за глобалната оценка на състоянието, както и за грижите за опазване на нашата планета.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...