Как се става законен собственик на недвижимо имущество?

house

Да бъдеш собственик на недвижим имот е чудесно. Територията никога няма да загуби своята значима цена и понякога дори малко парче земя може да направи живота ни по-добър. Вариантите за експлоатацията на определена територия зависят предимно от възможностите, които предоставя географското му положение, както и разбира се от нашите желания и нужди. Някой може да построи дом върху земята си, друг вила, офис сграда или да посее овощна градина. Можем да твърдим, че ако гледаме на всеки частен случай като на административна единица, то без значение от нейната сфера на дейност, тя трябва да се грижи за управлението, както на своята територия, така и на своята недвижима собственост. Всеки имот подлежи на стопанисване, съгласно нормативната уредба в нашата страна. Лесна задача ли е това и можете ли да се справите сами с тази отговорност?

На първо място трябва да бъдете запознати със законовите рамки, както и разрешителни и удостоверителни режими. Не е логично човек да предприеме действия за строеж, без да знае дали това е законосъобразно – от една страна рискува парични средства, от друга не е запознат със степента на безопасност на предприетите действия. Друга стъпка е разучаването на самия статут на имота и неговият потенциал за развитие. Проверката за съответствие между възможностите за развитие на имота и вашите нужди имат решаващ характер за последващи действия.

Ако до тук всичко е изпълнено във Ваша полза, остава последна съществена стъпка, преди започване на работа по изпълнение на проекта. Трябва да проверите статута на вашия имот в кадастъра, за да осъществите евентуални промени, ако това е необходимо. Какво всъщност представлява кадастъра? Това най-общо казано е един списък на поземлените имоти в дадена страна. Чрез него най-точно се определят границите между имоти с разноименни собственици, а освен това може да бъде придобита представа относно степента на развитие на даденият район, инфраструктури, възможности за развитие и т.н.

Ако нещата до тук ви се струват непосилни, не се безпокойте. Има и друг, много по-лесен начин да узаконите всичко около недвижимото си имущество, което да бъде описано в кадастъра по начин, който да гарантира вашите права и спокойствие. Много предприятия предлагат подобни услуги. Тоест, от вас се изисква единствено да намерите подходящата фирма и да и възложите определената задача. От Golden Pages решихме да улесним още повече процеса по придобиване на подобно имущество. Всички фирми, предлагащи услуги в тази сфера може да намерите в категория Кадастър на сайта на Golden Pages.

В повечето случаи тези фирми предлагат нанасянето на самостоятелни обекти на собственост в Кадастрална карта и регистри. Освен това могат и да нанасят промени в гореспоменатите Кадастрална карта и регистри. Това може да се наложи, когато трябва да бъдат отстранени определени неточности, при обединяване или делба на недвижим имот. Друго задължение, свързано с кадастъра е скиците между кадастралната карта и регулацията да бъдат комбинирани помежду си. Това изисква значителна подготовка и работа по самите скици, което само по себе си отнема време, което в наши дни все по-често се измерва в пари. Изборът на фирма, на която да поверите толкова важна задача не е лек, но не го отлагайте повече!

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...