Кога и за какво ни е необходим нотариус?

notary-02

Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност са една доста интересна и не чак толкова позната тема. Много от нас са опирали до услугите на нотариус, но доста по-малко имат представа за подробностите и условията, на които трябва да отговарят тези специалисти.

В световен мащаб нотариусите се делят на два доста различни вида. Нотариусите в Европа се наричат Латински нотариуси и са задължени да са завършили юристи, които са преминали през всички съответни квалификации и изпити, които са предвидени в законодателството на съответната държава. Освен изискването за професионализъм и квалификация в юридическата област, нотариусите в Европа трябва да бъдат пълноправни членове и да бъдат вписани в регистъра на съответната камара или организация на национално ниво. Тази национална организация на нотариусите, от своя страна трябва да членува в Международния съюз на Латинските нотариуси.

Вторият вид нотариално дело е това на Англосаксонските публични нотариуси, което се практикува в САЩ, Великобритания и Северна Ирландия и частта от Канада, която е принадлежала към Англия. Канадският случай е по-особен именно заради различията в историческата принадлежност на някой части от страната и съответно в Канада се практикуват и двете нотариални системи. Англосаксонските нотариуси нямат задължението да бъдат завършили юристи, което е най-съществената разлика в двете системи. В този случай един нотариус преминава през определени процедури като най-често взема определен срочен лиценз, за да може да практикува.

Като цяло нотариусите имат задължението да следват законите в съответните сфери, в които предоставят услугите си. Друга особено важна черта на тази професия е, че всеки нотариус по никакъв повод и по никакъв начин няма право да взема страна при определена сделка. Това е и основната разлика между Латинските нотариуси и адвокатите. Важно е да изясним тази разлика, защото областите, в които се изисква участието на нотариус не са никак малко и особено, когато имаме няколко страни по определена сделка е важно нотариусът, чиито услуги ползваме да е абсолютно независим, да следва законите, етиката и морала. Това са лица, на които държавата е делегирала определени и доста специфични дейности и функции като същевременно рядко се намесва в техните финансови дела, но определено изисква безпристрастност и изпълнение на основното задължение, което е свързано с правната сигурност на отношенията между физически и юридически лица.

Нотариалният подпис или заверката на документ при такъв специалист често се оказват доказателства при дела за имоти или делби. Като цяло подписът на един нотариус върху определен акт или документ, който издава има силата на държавен или публичен акт. Това, което основно трябва да знаем е, че нотариална заверка ни е необходима винаги когато става дума за покупко-продажба на имот и превозно средство, дарения, замени, ипотекиране, удостоверения за собственост или опълномощяване на лица да извършват определени важни дела от наше име. При прехвърляне на акции и дялове или при участие в управленски органи на организации също са ни необходими услугите на добър нотариус, но дейностите и консултациите, които се предлагат в кантората на един такъв специалист могат да са и доста повече и различни. У нас нотариусите са и юристи и често могат да бъдат полезни от много гледни точки. Именно за това в категория Нотариуси в Golden Pages, ние предлагаме подробен списък със специалистите по нотариални дела в България.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Как да изберем правилната и... Нашите деца винаги ще са на първо място в живота ни. Без значение от стандарта ни...