ПГЕБ “Проф. Д-р Асен Златаров”

ALI

 

Училище с 57- годишна история и утвърдени традиции в професионалното образование.

Добра материална база, специализирани кабинети и висококвалифицирани специалисти. Училището разполага с два компютърни кабинета, уютни класни стаи и лаборатории, просторна актова зала, фитнес салони, обширен двор, библиотека. Просторни  лаборатории със съвременно оборудване.

Квалифицирани преподаватели традиционно подготвят кадри в едни от най-актуалните направления на икономиката – екология, биотехнология и химични технологии. При нас са получили образование повече от 115 00 ученици, от които имаме видни представители във всички сфери на съвременната индустрия и бизнес. В резултат на отличната подготовка много от нашите възпитаници успешно ръководят научни институти, висши учебни заведения, банки, мощни промишлени комбинати и фирми.

В гимназията работят два клуба – ЕВРОКЛУБ и ЕКОКЛУБ. Чрез тяхното активно действие, нашите ученици осъществяват сътрудничество със сродни училища в Европа по различни актуални теми и проекти.

Адрес: гр. София 1619, ул. Средорек №3,
телефони: 02 /857-50-27
02/857-51-29
e-mail  [email protected]