Поставяне на надеждна електроинсталация – работа на инженери

electrical-panels-720

Електроинсталацията е важна част от изграждането на всяка нова сграда. От нея до голяма степен зависи работата на всички осветителни, отоплителни уредби или най-общо казано – безопасната и ефективна работа на всеки един електрически уред в сградата. Правилното изчисляване и планиране на вида електрическа инсталация, както и нейното точно и съобразено с нуждите поставяне е сложна задача, която изисква високи познания в областта. Има случаи, в които мотото „свърши си сам“ не винаги е най-добрият избор и този е точно такъв, ако не сме специалисти в сферата.

Има основните фактори, с които трябва да бъде съобразена една ел.инсталация? Когато сградата не се използва за производствени цели, най-често поставяната електроинсталация е еднофазна. Тоест, тока тече по два проводника, като единият е фазов, а другият нулев и между тях има напрежение от 220V. Ако мрежата е добре заземена, то между „нулевия“ проводник и земята електрическият потенциал трябва да бъде равен на нула, в противен случай може да съществува известен риск и нивото на безопасност за живущите в сградата да бъде намалено.

Добрата инсталация най-често се изпълнява в три кръга – за осветление, обикновени контакти и така наречените усилени контакти. Това се налага заради различната мощност на различните електрически уреди. Мрежата за осветлителни уреди е с най-малко натоварване, което позволява използването на меден проводник със сравнително малко напречно сечение и предпазител за максимална сила на тока около 10A. Нормалните контакти изискват поставянето на проводници с по-голямо напречно сечение, което позволява натоварване малко над 4 kW, като защитата може да бъде с предпазител 16A. Поставянето на усилено контакти се налага от наличието на ел. уреди с по-голяма мощност, каквито са отоплителни и готварски печки, бойлери и други. Там се налага мрежата да е способна да издържи на натоварване до 5.5 kW и предпазител за 25А.

За постигане на максимално удобство и сигурност инсталацията се разделя на отделни кръгове. Те могат да обхващат цял етаж или понякога самостоятелни помещения. Удобството при втория случай е, че когато даден предпазител се изключи, тока  ще спре само в даденото помещение, а не на целия етаж.

Предпазителите, които се използват са три вида – два от тях са автоматични, а третият е със стопяема  жичка. Последният вид са най-стари, но все още се използват у нас. Идеята на самите предпазители, или още познати като бушони, е че когато премине ток, по-голям от този, на който проводникът е способен да издържи, той се стопява и прекъсва електрическата връзка. Ако това се случи, бушона трябва да бъде заменен с нов, а не стария да бъде поправен, защото тогава не може да бъде изчислен тока, който ще стопи проводника и при възникване на късо съединение може да бъдат създадени условия за възникване на нежелани и опасни ефекти, като възникването на пожар.

Всичко това са само част от нещата, които трябва да бъдат добре съобразени и изчислени, за да бъде надеждна една електроинсталация. За да бъдете спокойни в своят дом и наистина да сте защитени, ние от Golden pages ви съветваме да потърсите фирма и да оставите всичко това в ръцете на специалисти. Подробен списък с фирми, предлагащи тази услуга можете да разгледате на страницата ни в категория Инженерингова дейност.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...