Тайните на картографията

15656656192_79d1453495_k

Защо е толкова важно за човешката нация да познава планетата Земя? Какво би станало, ако през XV век великите мореплаватели не бяха „открили Америка“ и успоредно с това не бяха поставили началото на една нова ера? Неоспорим факт е, че развитието на геодезията води до цялостно развитие на нашия живот. Геодезия е науката, занимаваща се с измерването на повърхността на Земята и нейното картографиране. Колкото повече знаем за заобикалящия ни свят, толкова повече идеи и възможности се откриват пред нас. Само си помислете за инфраструктурата и за всичко останало, което не би било създадено, ако ние нямахме информацията за Земята, с която разполагаме днес? Наше задължение е не просто да пазим тези знания, но и да следим промените и да умеем да пазим нашата планета. В основата на всичко това стоят картите.

Картата представлява умален модел на земната повърхност или на част от нея. Задължителни нейни компоненти са мащаб, градусна мрежа и легенда. Без тях картата е просто рисунка, която няма информативни свойства и на практика е безполезна за научните сфери. Съществуват много и най-разнообразни видове карти. Те могат да се различават по форма, същност, предназначение, обхват, мащаб и редица други фактори. Как се създава една карта и каква информация съдържа в себе си се определя от работата, която ще бъде извършвана с нея.

Най-голямата група карти са географските. На тях е проектирана повърхността на земната кора или определена част от нея. Паралелите и меридианите, както и мащаба на картата дават възможност да бъде придобита представа относно формата и размерите на природните обекти, както и тяхното местоположение.

В зависимост от това дали по тази карта ще бъдат правени икономически анализи, демографски проучвания, въздушна навигация и т.н., към картографа се задават определени изисквания. Той трябва да наблегне на точността на мащаба, или на истинността на формите, или на друг елемент от картографирането, в зависимост от исканията на клиента. От друга страна, ако вие сте клиента, трябва също да изберете този картограф, който е най-добър в пресъздаването на точен мащаб, ако това е нещото, от което имате нужда. Не съществува карта, която да бъде точна по цялата си дължина и ширина и да изпълнява всички изисквания. Това прави избора на картограф труден и дълъг процес на проучвания и разговори с различни специалисти в сферата. За да намерите фирмата, която ще създаде правилната карта за вашите нужди, влезте в категория Геодезия и картография. От Golden Pages сме се постарали да ви дадем цялата палитра от картографи в България, на Вас оставяме да направите печелившия избор.

Но коя всъщност е добрата карта? Една карта е добре създадена, когато дава точна информация относно проектираните обекти. Това включва точен мащаб – до колкото е възможно, всички обекти да бъдат разпознаваеми на поглед и с правилни форми, картата да бъде лесна за разчитане. От голямо значение е и легендата. Целта на всеки картограф е да даде максимална информация на четеца на картата, при това с минимален текст. Използването на определени символи и знаци в наши дни е уеднаквено и стандартизирано, което прави легендите максимално ефективни. Всичко друго зависи от вас.

Прочети още:

Финансовият консултант – т... Развитието и възможностите, които ни предлагат условията на пазарната икономик...
Изборът на средно училище е... Втория дом на човек е неговото училище. Това е израз, който крие много повече от �...
Кога и за какво ни е необход... Работата, задълженията и условията, на които е подчинена нотариалната дейност с...